Top 100 World New Architecture_2012 Guangzhou JiaTu Culture Communication Co Guangzhou, China.